GEORGE ORWELL

George Orwell (pseudoniem van Eric Arthur Blair, Motihari 1903 – Londen 1950) is een van de bekendste schrijvers ter wereld. Eind jaren veertig van de twintigste eeuw verwierf hij een grote reputatie met de satire Animal Farm en de toekomstroman 1984. Sindsdien hebben zijn naam en door hem geïntroduceerde begrippen ons denken en ons taalgebruik niet meer verlaten: Big Brother - koude oorlog - Alle dieren zijn gelijk, maar sommige zijn meer gelijk dan andere. Zowel onder lezers als onder critici geldt Orwell als een belangrijke en nog steeds relevante schrijver.

Orwell spreekt ook als persoonlijkheid tot de verbeelding. Hij leidde een rumoerig leven. Als lid van de Engelse bourgeoisie zat hij op de fameuze kostschool van Eton en ging hij in koloniale dienst in Birma. Daarna brak hij met zijn afkomst en leefde een tijd als zwerver. Hij bracht een loopbaan als schrijver op gang en werkte als leraar en boekhandelaar. Later ging hij op onderzoek in de Noord-Engelse mijnbouwgebieden en vocht in de Spaanse Burgeroorlog. Hij woonde zowel in het door de oorlog getroffen Londen als op het meest noordelijke puntje van het afgelegen eiland Jura.
Op die plaatsen deed hij de ervaringen op die hem vormden tot socialist, antistalinist, libertijn en politiek journalist. Hij schreef er boeken, artikelen en essays over. Orwell geldt sindsdien als een van de grondleggers van de literaire reportage en als grootmeester van het politieke essay. Ook over ‘gewone’ zaken leverde hij nog altijd frisse en relevante artikelen af, zoals ‘Some Thoughts on the Common Toad’ en ‘Politics and the English Language’.

Over Orwell verschenen inmiddels zes biografieën – in het Engels. Merkwaardig genoeg is er (behalve een proefschrift) nog nooit een boek over hem in het Nederlands verschenen. Terwijl er ‘biografieën’ verschijnen van taalarme voetballers, leeghoofdige fotomodellen en dubieuze zakenlieden, moeten we het rond Orwell al jaren doen met Aarts’ letterkundige almanak voor het George Orwelljaar 1984 (1983), Th.J. Hoonings proefschrift George Orwell in zijn tijd (1968) en een portret van de schrijver door Martin Schouten in het Privé-domeindeel Een olifant omleggen (1973). Stuk voor stuk lezenswaardig, maar beperkt van invalshoek en onvolledig door het opduiken sindsdien van talloze nieuwe gegevens. En: alleen nog antiquarisch verkrijgbaar.

Het spoor van Orwell door Marco Daane maakt een einde aan die onverkwikkelijke situatie. Nederland kan eindelijk nader kennismaken met George Orwell. Op deze website kunt u ook online het spoor van Orwell volgen, gelardeerd met extra illustratiemateriaal. Kies voor het spoor door de tijd of het spoor op de kaart - maar vooral voor het spoor in boekvorm!This is a Twitter and Facebook no go zone.
Don't bullshit - read, drink and talk!
U vindt ons NIET op Twitter en Facebook.
Bestrijd het onbenul - lees, drink en praat!